Dart - zasady gry

01 to cykl rodzajów gier opartych na tych samych zasadach- różniących się jedynie wynikiem, który należy uzyskać. Nazwa wzięła się od ilości punktów do zdobycia (301, 501 itd. czyli ’01).

Najpopularniejszą odmianą tej gry jest 501- obowiązuje na mistrzostwach świata w dart.
Rozgrywka dla 2 (ewentualnie więcej) osób.
Cel gry: uzbieranie ustalonej ilości punktów punktów.

Wersja domowa/amatorska

Na tablicy/kartce zapisujemy 501 punktów. Za pomocą kolejnych rzutów do tarczy minusujemy wynik, aby dojść do 0, co oznacza wygraną (patrz: jak zapisywać punkty dart)

Rzuca się naprzemiennie, po 3 lotki w kolejce.
Punkty liczone są w sposób standardowy (patrz: ogólne zasady dart)
Aby zakończyć grę, należy wyrzucić dokładną ilość pozostałych punktów. Gdy do końca pozostało 6 punktów, musimy trafić równowartość 6 punktów, nie więcej.

Możemy więc:

  • rzucić pierwszą lotką 6 punktów- koniec (uwaga: standardowo obowiązującą wersją jest „double-out„, patrz niżej)
  • rzucić pierwszą lotką 4, a drugą 2- koniec
  • rzucić pierwszą lotką 2, drugą 3 punkty i trzecią 1 punkt- koniec
  • rzucić pierwszą lotką podwójne pole 3- koniec

itd.

Jak widać, gra może zostać zakończona już przy pierwszym rzucie kolejki.

Nie można jednak przekroczyć wyniku- w takim przypadku rzuty z danej kolejki zostają anulowane i oddajemy grę przeciwnikowi z niezmienionym stanem punktowym.

Wersja „Double-out”

Wersja ta różni się od amatorskiej sposobem zakończenia gry. Obowiązuje na profesjonalnych rozgrywkach.

Aby zakończyć grę, należy trafić pozostałą do końca liczbę punktów, poprzez trafienie w pole podwójne (38 punktów do końca- musimy trafić pole 2×19).

Jeśli po nieudanym rzucie, nie ma możliwości skończyć polem podwójnym, kolejka nie liczy się.

Np.:
Pozostało do rzucenia 8 punktów.
Rzut 1- nieudana próba zakończenia gry trafieniem w pole 2×4, trafiono 7. Pozostało 1
Brak możliwości zakończenia rzutem w pole podwójne- kolejka nieważna i kolejną znów rozpoczyna się ze stanem 8 punktów.*

Uwaga: pole bull’s eye (środek) liczone jest przy zakończeniu jako podwójne 25.

*jedną z najczęściej stosowanych w rozgrywkach „barowych” modyfikacji jest karanie gracza przekraczającego wynik. Punkty z przekroczonej kolejki dodawane są do puli.

Np.:

  1. Do rzucenia pozostało 8 punktów
  2. Gracz rzuca pierwszą lotką 4 punkty, a drugą potrójne pole 7, więc 21 punktów. Zebrał 25 punktów i przekroczył wynik.
  3. W następnej kolejce gracz musi rzucić nie 8 punktów, a 33 (8 punktów, które przeszły z poprzedniej kolejki i 25, które „przestrzelił”).

Nie jest to oficjalna modyfikacja gry.

Wersja „Double-in„

Aby rozpocząć grę i zapisywanie wyniku, należy trafić pole podwójne. Dopiero od momentu trafienia podwójnego pola, punkty są zliczane i zapisywane na tablicy.

Np.:

Rzut pierwszy- 3×20- nie liczy się
Rzut drugi- 2×18- rozpoczyna się liczenie, 36 punktów
Rzut trzeci- 4punkty.
Gracz rozpoczął grę i zdobył 40 punktów- pierwszy rzut nie został zaliczony, gdyż nie trafiono przed nim w pole podwójne.
Liczenie wygranych
Liczenie wygranych rund odbywa się na zasadzie punktacji tenisowej.
Pojedyncza wygrana partia to leg. Po zdobyciu określonej przed grą liczby legów (zwyczajowo 3) gracz wygrywa set (czyli set= 3 wygrane legi).
Po osiągnięciu ustalonej liczby setów, mecz uznaje się za wygrany.
Podsumowanie

Dokładnie na tej samej zasadzie, co powyżej, gra się we wszelkie odmiany: 101, 201, 301 (popularna), 401, 501 (obowiązuje na mistrzostwach), 601 itd.

Ciekawostki

1. Grę w 501 można skończyć w 9 rzutach i każde osiągnięcie tego wyniku jest dużym osiągnięciem. Na dzień dzisiejszy 01.2011, żadnemu polskiemu zawodnikowi nie udało się tego osiągnąć na oficjalnych zawodach (edit 03.2012: pierwsza dziewiątka zdobyta na turnieju soft przez Bartosza Sobczyńskiego w Poznaniu)

Możliwa droga do zwycięstwa:
a. T20,T20,T20
b. T20,T20,T20
c. T20,T15,D18

2. W 2010 roku Phil Taylor (zawodnik Unicorn) w trakcie pojedynku z Jamesem Wade, dwukrotnie zakończył grę 9 lotkami:

CRICKET

Cel gry: zamknięcie wszystkich punktów i uzyskanie wyniku wyższego lub równego przeciwnikowi (spokojnie- po przeczytaniu zasad wszystko powinno być jasne).

Ilość graczy: 2-?

Zamykanie punktów

Na tablicy zapisuje się punkty od 20 do 15 i bull’s eye (piszemy od góry do dołu).

Jednym z celów gry, jest zamknięcie wszystkich zapisanych pól. Uzyskuje się to poprzez trzykrotne trafienie w dane pole (bądź równowartość uzyskiwaną za pomocą pól podwójnych lub potrójnych).

Aby zamknąć pole 19 mamy więc różne możliwości:

trafienie 3 lotkami pola 19
trafienie 1 lotką 19 a drugą 2×19
trafienie 1 lotką 2×19 i 2 lotką 2×19
trafienie 1 lotką 3×19

Przy czym nie musimy zamknąć pola w jednej kolejce.

Uwaga: środek tarczy liczony jest: zewnętrzna część (25 punktów) jako pojedynczy, a bull’s eye jako podwójny (50 punktów).

Po trafieniu w pole, zapisujemy na tablice obok punktów znak „/”.

Po drugim trafieniu poprawiamy znak na „x”.

Po trzecim (a więc zamknięciu) otaczamy x kółkiem.

W ten sposób pole zostaje zamknięte (zaliczone).

Pierwszym celem gry jest zamknięcie wszystkich wymaganych pól. Wtedy możliwy jest koniec gry, który następuje, gdy mamy więcej (lub tyle samo) punktów, co przeciwnik.

Jak zdobywa się punkty?

Punkty można zdobyć na 2 sposoby:

1. Po zamknięciu pola przez gracza A, każdy rzut tego gracza w to pole dolicza mu punkty do wyniku. Stan taki trwa aż do czasu zamknięcia tego pola także przez gracza B. Wtedy pole wykluczane jest z gry (martwe).

2. Po zamknięciu pola przez gracza A, gracz B także prędzej czy później musi zamknąć to pole. Każdy jego rzut aż do zamknięcia, dodaje odpowiednią ilość punktów na konto gracza A.

Przykład:

Gracz A ma zamknięte 20. Gracz B ma 1 trafienie w 20 i stara się zamknąć to pole.

Rzut 1- 20 punktów. Graczowi A dopisujemy 20 punktów do licznika, a gracz B dolicza sobie trafienie.

Rzut 2- 20 punktów. Graczowi A dopisujemy kolejne 20 punktów do licznika, a gracz B dolicza sobie trafienie i zamyka pole, dzięki czemu dalsze trafienia któregokolwiek gracza w te pole, nie będą punktowane.

Jednakże:

Gracz A ma zamknięte 20. Gracz B ma 1 trafienie w 20 i stara się zamknąć to pole.

Rzut 1- 3×20 punktów. Graczowi A dopisujemy 40 (!) punktów do licznika, a gracz B zaznacza pole, jako zamknięte.

Dzieje się tak, ponieważ gracz w rzucie 3×20 zalicza jakoby 3 trafienia w pole 20. Jednak już po drugi „trafieniu” zamknął pole i dalsze punkty nie są zliczane.

Podsumowanie:

Gra wydaje się skomplikowana, ale wystarczy przeanalizować opis i spróbować zagrać, a wszystko staje się proste i zrozumiałe.

Cricket jest bardzo popularny, ze względu na to, że dużą rolę pełni w nim odpowiednia strategia.

Ile punktów zebrać przed zamknięciem pól, aby nie mieć za mało na koniec gry?

Które pola będzie trafiał przeciwnik i jak na jego błędach zebrać najwyższą wartość licznika?

Ile punktów narzucać, aby zamknąć pola przed przeciwnikiem?

Ciekawostki:

Możliwe jest wygranie gry 8 lotkami: T20, T19, T18, T17, T16, T15, as long as one is a double bull.

Cricket a modyfikacje:

Cricket bez punktów

Gra polega tylko na zamykaniu pól. Kto pierwszy zamknie wszystkie, ten wygrywa (podobieństwo do „Around the clock„).

Rozszerzony cricket

Zasady gry identyczne, ale dodajemy do gry pola 10-14 (a więc grają pola od 10 do 20 i bull’s eye)

Cricket zapowiadany

Przed rzutem zapowiada się, które pole jest celowane. Rzut liczy się tylko, jeśli lotka trafi w zapowiedziane pole (ale działa na niekorzyść, jeśli trafi w pole punktujące przeciwnikowi).

autor: www.v8epocar.com